GLOBALE SEABINS

Porto Montenegro,
Montenegro

Næste casestudie
porto montenegro pilotpartner

Porto Montenegro er en lystbådehavn med fuld service i Kotorbugten, der tilbyder kajpladser, luksusboliger, ombygning og reparation af båd, kaptajn og besætningsfaciliteter.

Marinaen har en langvarig historie med miljøinitiativer og fremadrettet tankegang, der har sat den i spidsen for den meget eksklusive og konkurrencedygtige nautiske industri.

Porto Montenegro anerkender, at ansvarlig turisme handler lige så meget om at give til lokalsamfundet, som det handler om at beskytte det naturlige miljø.

'Som en progressiv verdensførende Superyacht Marina er Porto Montenegro begejstret for at gå sammen med Seabin Project som pilotpartner. Opretholdelse af et rent og affaldsfrit havmiljø har altid været et vigtigt fokus for Porto Montenegro. Partnerskab med Seabin Project giver os mulighed for ikke kun at forbedre vores vandbårne affaldsindsamlingsmetoder, men også blive en del af et større miljøinitiativ ved at uddanne den næste generation i vigtigheden af ​​miljøbevidsthed og genbrug / upcycling af eksisterende affald. Vi er glade for at have denne mulighed, 'sagde Tony Browne, Marina Director.

Porto Montenegro har implementeret det globale pilotpartnerprogram med Knightsbridge International School, hvor de studerende har mulighed for at se, hvad der indsamles af Seabin og bruge disse oplysninger i forbindelse med lektionerne til at lære mere om plastforurening og virkningerne på miljøet. Porto Montenegro fungerer også som ambassadører i pilotprogrammet i håb om, at flere lystbådehavne og havne vil følge denne ledelse og deltage i data- og forskningsprogrammerne.