Υποστήριξη του Ιδρύματος Seabin

Το Ίδρυμα Seabin είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογής κεφαλαίων που απευθύνεται σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και καινοτομικά προγράμματα που έχουν ως αποτέλεσμα καθαρότερους ωκεανούς.

Από το 2015 δημιουργήσαμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο μη κερδοσκοπικής δραστηριότητας 50% για κέρδη και 50%. Το Ίδρυμα Seabin είναι α ACNC εγγεγραμμένη φιλανθρωπία που αφορούν τις δραστηριότητες εκπαίδευσης, επιστήμης, έρευνας και κοινοτικής δράσης. Προσπαθούμε να απενεργοποιήσουμε τη βρύση στα πλαστικά που εισέρχονται στις πλωτές οδούς μας. Γιατί αν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη βρύση, πώς θα καθαρίσουμε ποτέ το χάος;

Χαιρετίζουμε τις εταιρικές εταιρικές σχέσεις, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες συγκέντρωσης κεφαλαίων και τις εφάπαξ ή μηνιαίες δωρεές για τη στήριξη αυτών των μη κερδοσκοπικών προγραμμάτων.

Το θέμα των ωκεανικών πλαστικών είναι σε κλίμακα που ένα άτομο ή ομάδα δεν μπορεί να το λύσει μόνο του, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.

Η εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα για μόνιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Με τα θαλάσσια απορρίμματα, τα παιδιά μπορούν να παίξουν έναν άμεσο και σημαντικό ρόλο στη μείωση της τεράστιας ποσότητας που εισέρχεται στους ωκεανούς. Κάθε παιδί που μαθαίνει να απορρίπτει σωστά τα σκουπίδια μπορεί να είναι ένα λιγότερο «πηγή» σκουπιδιών και έχει τη δυνατότητα να διαδώσει τη λέξη σε φίλους και οικογένεια, ενισχύοντας το αποτέλεσμα.

Συνεργασίες

Εταιρικές συνεργασίες

Το Seabin Project αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις ανάντη για καθαρότερες και πιο βιώσιμες μαρίνες, λιμάνια, ποτάμια και δημόσιες πλωτές οδούς. Το πρόγραμμά μας κάνει πολύ περισσότερα από το να επικεντρώνεται στην τεχνολογία. Χρησιμοποιούμε την επιστήμη, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση της Κοινότητας ως ένα βήμα προς μια ολόκληρη λύση.

Η Seabin απευθύνεται σήμερα σε εταιρείες, κυβερνήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων και δυναμικών συνεργασιών. Τα προγράμματά μας στοχεύουν στην αύξηση των απτών, πρακτικών και μετρήσιμων λύσεων θετικών επιπτώσεων για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης στους ωκεανούς και τις πλωτές οδούς μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα

Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα μάθησης STEM είναι μια πρωτοβουλία για να διδάξουμε το θέμα της πλαστικής αποκομιδής μέσω μιας σειράς μαθημάτων κατάλληλων για τα σχολεία. Από τα μαθήματα και τη συλλογή δεδομένων σε δραστηριότητες σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων και τεχνολογίας, αυτή είναι η πραγματική πορεία προς το μέλλον ως λύση, αλλά χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας.

Δωρεές

Η συνεργασία, οι εταιρικές σχέσεις και οι συμμαχίες με βασικούς θεσμούς είναι το κλειδί για την επιτυχία των προγραμμάτων μας. Δωρεές - είτε συνεχιζόμενες μηνιαίες δωρεές είτε εφάπαξ ποσά - βοηθήστε τα ιδρύματά μας να καταπολεμήσουν τις παγκόσμιες συνέπειες της πλαστικής ρύπανσης των ωκεανών που επηρεάζουν τη χλωρίδα, την πανίδα και την ανθρώπινη υγεία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η συμμετοχή της κοινότητας είναι επιτακτική ανάγκη για την προώθηση μιας πιο συνειδητής και βιώσιμης συμπεριφοράς των καταναλωτών στις νέες γενιές. Μαζί έχουμε τη δύναμη να καταπολεμήσουμε αυτό το παγκόσμιο ζήτημα και να κάνουμε τη διαφορά.