GLOBALNI SEABINI

Marine iz sigurne luke,
Sjeverna Amerika

Sljedeća studija slučaja
sigurne lučke marine

Safe Harbor Marinas najveći je svjetski vlasnik-operator marina. S marinama 64 u vlasništvu država 17 i preko 30,000 nautičara, Safe Harbor planira instalirati Seabin tehnologiju na sve njihove lokacije diljem Amerike i također provoditi obrazovne programe na svim lokacijama s lokalnim školama.

Bila je to prva marinska tvrtka u Sjevernoj Americi koja je instalirala inovativnu Seabin tehnologiju.

Marine Safe Harbor instalirale su Seabins u marini Cabrillo Isle u San Diegu, u San Diegu, Venturi i dvije u marinama u zaljevu San Francisco - Ballena Isle Marina u Alamedi i Emeryville Marina u Emeryvilleu.

Uzbudljivo je što je Safe Harbor Marinas, najveći vlasnik i upravljač marinama na svijetu, istupio naprijed kako bi prihvatio tako važan okolišni projekt i projekt.