Yamaha lanse pwogram sou wout navigab dirab epi anonse gwo patenarya ak Clean Tech Start-up, Seabin™.  

Next Post

Yamaha Motor Australia kontan anpil pou l anonse lansman Yamaha Rightwaters, yon inisyativ ki chita sou angajman Yamaha pou dirab anviwònman an ak konsèvasyon vwa navigab ak oseyan nou yo. 

Inisyativ Yamaha Rightwaters te devlope okòmansman pa Yamaha Ozetazini, defann jesyon anviwònman an epi sipòte pwoteksyon, jesyon ak restorasyon abita maren atravè edikasyon, rechèch syantifik, ak patenarya pou asire yon ekosistèm maren an sante pou jenerasyon k ap vini yo. 

Jason Harris, Manadjè Jeneral Divizyon Marin nan Yamaha Motor Australia, te di, "Nan Yamaha, nou pasyone pou bato ak pasyone sou dirabilite alontèm nan vwa navigab nou yo." 

"Nou gen chans pou nou gen kèk nan anviwònman maren ki pi primitif ak divès nan mond lan, sepandan, nou reyalize nou pa janm ka pran sa a pou yo akòde." 

"Pandan popilasyon nou an ap kontinye grandi, se konsa tou presyon ibanizasyon genyen sou ekosistèm maren lokal nou yo, atravè ogmantasyon konsomasyon, jenerasyon dechè ak itilizasyon vwa navigab nou yo." 

"K ap travay nan mak Yamaha Rightwaters nou an, objektif nou se aplike pwogram ki kontribye nan yon fason ki gen sans pou ede pwoteje ak soutni vwa navigab nou yo, pa sèlman pou jenerasyon aktyèl la, men pou jenerasyon kap vini yo."  

Jason te di: “Nou kontan anonse premye patenarya nou an anba pwogram Yamaha Rightwaters lè nou rantre nan Seabin™ kòm yon gwo patwone nan mond lan an premye, kanpay “100 Smarter Cities for Cleaner Oceans” nan Sydney, Ostrali.  

Seabin™ se yon demaraj teknoloji pwòp ki te fonde Ostralyen ki te devlope yon Platfòm Done Sante Oseyan inovatè, ki enplike retire ak katalòg done plastik ak lòt debri maren nan vwa navigab yo. Otorite mondyal yo, tankou Pwogram Nasyonzini pou Anviwònman (UNEP), rekonèt seri done enpòtan ki te rasanble nan koleksyon inite Seabin yo, pou fasilite, sipòte ak aplike politik pozitif ak chanjman konpòtman.  

Seabin™ te fikse yon objektif pou yo te fonksyone nan 100 vil yo pa 2050, e li te lanse premye City Pilot yo nan Sydney ane pase a, kolekte plis pase 16 tòn debri maren nan vwa navigab Sydney yo epi filtre plis pase 3 milya lit dlo. Sipò Yamaha pral kontribye nan double enpak sa a, atravè adisyon yon wout adisyonèl nan pwogram Seabin Sydney Smart City. 

Pete Ceglinski, PDG ak ko-fondatè Seabin Project te di, “Nou kontan dèske nou genyen Yamaha Motor Australia abò kòm yon gwo patnè Ostralyen pou pwogram #100 vil Seabin ki. adrese tou de netwayaj nan dlo a ak chanjman konpòtman sou tè a. Nan ti bout tan, n ap fèmen tiyo a epi netwaye dezòd la an menm tan." 

"Sipò Yamaha a pral pèmèt nou ajoute yon lòt 16 Seabins nan pozisyon estratejik nan Sydney Harbour, double kapasite koleksyon nou an, optimize platfòm done dijital nou an ak ogmante inisyativ edikasyon ak angajman kominote nou an."  

Fallon White, Head of Global Partnerships for Seabin™ te deklare, “Nou kontan anpil pou nou lanse patenarya enpòtan sa a ak Yamaha Motor Australia pandan y ap deplwaye pwogram Rightwaters ki te inisye USA ki gen siksè nan Ostrali. Patenarya a pral sipòte tout aspè nan operasyon Seabin yo enkli koleksyon debri maren, analiz done, angajman kominote a, ak edikasyon; plis pèmèt misyon nou an pou oseyan ki pi pwòp epi atenn objektif nou genyen 100 vil yo nan 2050.” 

Plis enfòmasyon sou Pwojè Seabin ak Yamaha Rightwaters disponib sou Yamaha-motor.com.au. 

Pou jwenn aksè nan Rapò Enpak Pilòt nan Sydney City Project Seabin, tanpri klike sou isit la. 

Pou jwenn piblikasyon medya sa a sou sit entènèt Yamaha, klike isit la.