Website privacybeleid

Deze website wordt beheerd door Seabin Project Pty Ltd. We nemen uw privacy zeer serieus en daarom raden we u aan dit beleid zorgvuldig te lezen omdat het belangrijke informatie bevat over:
• wie we zijn,
• hoe en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen,
• uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, en
• hoe u contact met ons en toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een klacht heeft.

Wie zijn wij?
Seabin Project Pty Ltd ('wij' of 'ons') verzamelen, gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer we dit doen, vallen we onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van toepassing zijn in de hele Europese Unie (inclusief het Verenigd Koninkrijk) en zijn we verantwoordelijk als 'verwerkingsverantwoordelijke' van die persoonlijke informatie voor de doeleinden van die wetten.

De persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken
a) Persoonlijke informatie die u ons verstrekt
We verzamelen de volgende persoonlijke informatie die u ons verstrekt:
Naam;
E-mail;
land;
Adres;
Stad;
Phone.
Enkele voorbeelden van wanneer we deze informatie verzamelen, zijn:
Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief;
Bij aankoop van een product;
Bij een donatie;
Bij het registreren van interesse in een activiteit.

b) Persoonlijke informatie die u verstrekt over derden
Als u ons informatie over een andere persoon geeft, bevestigt u dat de andere persoon u heeft aangesteld om namens hem te handelen en ermee instemt dat u:
stemt namens hen in met de verwerking van hun persoonsgegevens;
ontvangt namens hen alle kennisgevingen inzake gegevensbescherming; en
stemt namens hen in met de overdracht van hun persoonsgegevens naar het buitenland.

c) Communicatie volgen en opnemen
We kunnen communicatie zoals e-mails en telefoongesprekken voor de volgende doeleinden volgen:
Om vragen over e-mails bij te houden en ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd

d) Cookies en vergelijkbare technologieën
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of elektronisch apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Vergelijkbare technologieën zijn onder meer webbakens, actietags, lokale gedeelde objecten ('flash-cookies') en single-pixel gifs. Dergelijke technologieën kunnen worden gebruikt om de acties en activiteiten van gebruikers te volgen en om informatie over hen op te slaan. We gebruiken deze cookies en / of vergelijkbare technieken op deze website.
We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om de volgende informatie te controleren en / of te verzamelen:
hoe vaak een gebruiker de site bezoekt;
wat hun acties zijn op de site;
hoe lang het verblijf op de site;
waar ze vandaan komen, bijvoorbeeld van een aangesloten site of een derde partij;
waar ze zich bevinden;
Deze informatie helpt ons om een ​​profiel van onze gebruikers op te bouwen. Een deel van deze informatie kan geaggregeerd of statistisch zijn, wat betekent dat we u niet individueel kunnen identificeren.
Bovendien moet worden opgemerkt dat in sommige gevallen onze cookies of vergelijkbare technologieën eigendom kunnen zijn van en worden beheerd door derden die ook persoonlijke informatie over u verzamelen.
Bij de eerste keer dat u onze site gebruikt, zullen we u vragen of u instemt met ons gebruik van cookies. Als u dit niet doet, worden cookies niet gebruikt. Daarna kunt u zich op elk moment afmelden voor het gebruik van cookies of u kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren en de onderstaande websites vertellen u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige van onze websitefuncties niet werken.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor websites voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
Ga voor meer informatie over cookies naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken
We verzamelen informatie over onze gebruikers voor de volgende doeleinden:
Om de prestaties van advertentiecampagnes te volgen;
zodat we een betere gebruikersreis en ervaring kunnen bieden.

Met wie uw informatie kan worden gedeeld
We kunnen uw informatie delen met:
Wetshandhavingsinstanties in verband met onderzoeken om onwettige activiteiten te helpen voorkomen
We zullen uw persoonlijke informatie niet delen met andere derde partijen.

Marketing
We sturen u graag informatie over producten, diensten, aanbiedingen, wedstrijden en ons bedrijf die voor u interessant kunnen zijn. Dergelijke informatie kan worden verzonden per post, e-mail, telefoon, sms of geautomatiseerde oproep.
We zullen vragen of u wilt dat wij u marketingberichten sturen wanneer u voor de eerste keer relevante contactgegevens verstrekt (bijv. Bij aankoop, aanmelding voor een nieuwsbrief, deelname aan een wedstrijd, enz.). Als u ervoor kiest om dergelijke marketing van ons te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden (zie 'Welke rechten heeft u?' Hieronder voor meer informatie). Als u vragen heeft over hoe u zich kunt afmelden, of als u berichten ontvangt die u niet wilt, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Of persoonlijke informatie door u moet worden verstrekt, en zo ja waarom
Het verstrekken van de volgende informatie is van u vereist:
Naam;
Adres;
Stad;
E-mail;
Dit is om ons in staat te stellen het volgende te doen:
Voor levering doeleinden van gekochte producten
We zullen u informeren op het moment dat we informatie van u verzamelen, of u verplicht bent om de informatie aan ons te verstrekken.

Hoelang uw persoonlijke gegevens worden bewaard
We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de volgende periodes:
Voor onbepaalde tijd
Deze termijnen zijn in elk geval niet langer dan nodig.

Redenen waarom we uw persoonlijke informatie kunnen verzamelen en gebruiken
We vertrouwen op het volgende als de wettelijke basis waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:
wettelijke verplichting
vitale belangen
openbare taak

Uw informatie veilig houden
We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, of op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of geopend. We beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot degenen die een echte zakelijke behoefte hebben om deze te kennen. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op een geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
We zullen ook technologische en organisatorische maatregelen nemen om uw informatie veilig te houden.
We hebben ook procedures om eventuele vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken. We zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een vermoeden van een inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.
Hoewel we alle redelijke inspanningen zullen leveren om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, erkent u bij het gebruik van de site dat het gebruik van internet niet helemaal veilig is en daarom kunnen we de veiligheid of integriteit van persoonlijke gegevens die worden overgedragen van u of via internet. Als u zich zorgen maakt over uw informatie, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Overdracht van uw informatie buiten de EER
We zullen uw persoonlijke gegevens nooit buiten de EER overdragen.

Welke rechten heb je?
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u kosteloos een aantal belangrijke rechten. Samenvattend omvatten deze rechten op:
• eerlijke verwerking van informatie en transparantie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken
• toegang tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende informatie waar deze privacyverklaring al op is gericht
• van ons verlangen dat we eventuele fouten in uw gegevens die we bewaren, corrigeren
• vereisen dat in bepaalde situaties persoonlijke informatie over u wordt gewist
• de persoonlijke informatie over u te ontvangen die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het recht hebben om die gegevens in bepaalde situaties door te geven aan een derde partij
• te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke informatie over u voor direct marketing
• bezwaar te maken tegen geautomatiseerde beslissingen die juridische gevolgen voor u hebben of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden
• in bepaalde andere situaties bezwaar maken tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonlijke gegevens
• anderszins onze verwerking van uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden beperken
• schadevergoeding eisen voor schade die is veroorzaakt door onze schending van wetten op gegevensbescherming
Voor meer informatie over elk van deze rechten, inclusief de omstandigheden waarin ze van toepassing zijn, zie de Guidance from the UK Information Commissioner's Office (ICO) over individuele rechten onder de General Data Protection Regulations (http://ico.org.uk/for -organisations / guide-to-the-general-data-protection-verordening-gdpr / individuele-rechten /)
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, doet u het volgende:
• e-mail, bel of schrijf ons
• geef ons voldoende informatie om u te identificeren
• ons een identiteitsbewijs te geven (een kopie van uw rijbewijs, paspoort of een recente creditcard- / energierekening)
• laat ons weten op welke informatie uw verzoek betrekking heeft
Van tijd tot tijd hebben we mogelijk ook andere methoden om u af te melden (afmelden) voor direct marketing, waaronder bijvoorbeeld afmeldknoppen of weblinks. Als dit wordt aangeboden, houd er dan rekening mee dat er na het selecteren van een bepaalde periode enige tijd kan zijn om marketing te ontvangen terwijl uw verzoek wordt verwerkt.

Klagen
We hopen dat we elke vraag of bezorgdheid die u oproept over ons gebruik van uw informatie, kunnen oplossen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de staat van de Europese Unie (of de Europese Economische Ruimte) waar u werkt, normaal woont of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit in het VK is de informatiecommissaris die gecontacteerd kan worden op https://ico.org.uk/concerns/ of telefoon: 0303 123 1113.

Wijzigingen in het privacybeleid
Dit privacybeleid is gepubliceerd op 25/06/2020 en voor het laatst bijgewerkt op 25/06/2020.
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. U moet dit beleid af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing zal zijn telkens wanneer u deze website bezoekt. We zullen ook proberen gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen door:
Door een melding op de website

Contact met ons op
Als u vragen heeft over dit beleid of de informatie die we over u bewaren, neem dan contact met ons op via:
e-mail: contact@seabinproject.com
post:
105 Stuart St Mullumbimby NSW 2482
or
telefoon: +61
Oproepen worden op de volgende tijden beantwoord:
Maandag t / m vrijdag 0900 - 1700 uur
We kunnen gesprekken opnemen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.