MEDIA-RESSURSER

Media Resources

Spørsmålet om marin forsøpling er et spørsmål som må håndteres i generasjoner som kommer, og derfor må vi gi kunnskapen, verktøyene og kapasitetene til fremtidens beslutningstakere, våre barn.

Seabin-prosjektet handler om å implementere en "hel løsning" -tilnærming til spørsmålet om havforurensning ved å bruke utdanning, vitenskap, teknologi og aktivering av samfunnet. Mens Seabin V5 gir kapasitet til å samle opp til ett tonn søppel per søppel per år, er vårt endelige mål å leve i en verden der vi ikke har behov for Seabins.

Pressemeldinger

Seabin v5 er en revolusjon innen havrensingsteknologi, og bidrar til å skape renere hav med sunnere marint liv.

For å lære mer om utdanningsprogrammene våre, vitenskapen og teknologien bak Seabin-prosjektet eller våre programmer for forskning, innovasjon og kunnskap, holder deg oppdatert med våre pressemeldinger.