Seabin lanserer LA

Neste post

Se lanseringsvideo her

Los Angeles er Seabins andre by som overvåker vannveiene sine for mikroplast 24/7 med anslagsvis 120 tonn plastforurensning som skal fanges opp over en 3-års periode. Seabins 100 byer innen 2050-program lansert i Sydney, juli 2020 med LA som #2.

Marina Del Rey har 8 Seabin-enheter, og vil utvide med opptil 30 enheter og 3 ruter. For øyeblikket har Seabin USA to heltidsansatte basert i LA dedikert til Marina Del Rey, med ytterligere 8 heltidsstillinger planlagt ettersom LA-programmet skalerer.

Bedrifts- og samfunnsengasjement, pluss dataprogrammer, vil være et stort fokuspunkt for Seabins utdannings- og forebyggingsprogrammer som er planlagt til LA.

Send en e-post for muligheter for bedriftssponsing i LA contact@seabinproject.com å bli involvert.