Støtte Seabin Foundation

Seabin Foundation er vår ikke-for-profitt innsamlingsorganisasjon som tar for seg utdannings-, forsknings- og innovasjonsprosjekter som resulterer i renere hav.

Siden 2015 har vi fått på plass en 50% for fortjeneste og 50% non profit virksomhetsmodell. Seabin Foundation er et ACNC-registrert veldedighet som tar for seg aktiviteter innen utdanning, vitenskap, forskning og samfunn. Vi jobber for å skru av kranen til plast som kommer inn i vannveiene våre. For hvis du ikke kan slå av kranen, hvordan vil vi da rydde opp rotet?

Vi ønsker bedriftssamarbeid, fellesskapets innsamlingsinitiativer og engangsinnlegg eller månedlige donasjoner for å støtte disse non-profit-programmene.

Spørsmålet om havplast er på en skala som en person eller gruppe ikke kan løse det alene, vi trenger din hjelp.

Utdanning er det første skrittet mot varige og effektive løsninger. Med marint søppel kan barn spille en direkte og viktig rolle i å redusere den store mengden som kommer inn i havene. Hvert barn som lærer å kaste søppel på riktig måte, kan være en mindre ”kilde” person som forsøpler, og de har potensial til å spre ordet til venner og familie som forsterker effekten.

Partnerskap

Bedriftspartnerskap

Seabin-prosjektet utvikler innovative oppstrømsløsninger for renere og mer bærekraftige marinaer, havner, elver og offentlige vannveier. Programmet vårt gjør mye mer enn å konsentrere seg om teknologi. Vi bruker vitenskap, teknologi, utdanning og samfunnsaktivering som et skritt mot en hel løsning.

Seabin nå for tiden ut til selskaper, myndigheter, ideelle organisasjoner og miljøbyråer for å etablere partnerskap og dynamiske samarbeid. Våre programmer er rettet mot å øke håndfaste, praktiske og målbare positive virkningsløsninger for å takle plastforurensning i våre hav og vannveier.

Kontakt oss for å lære mer

Finansiering av utdanning

Vårt STEM-læringsprogram er et initiativ for å lære problemet med plastforsøpling gjennom en serie leksjoner som er egnet for skoler. Fra leksjoner og datainnsamling til aktiviteter om hvordan man designer og bygger produkter og teknologi, dette er den virkelige veien videre som en løsning, men vi trenger din støtte.

Donasjoner

Samarbeid, partnerskap og allianser med viktige institusjoner er nøkkelen for suksessen til programmene våre. Donasjoner - om det er løpende månedlige donasjoner eller engangsbeløp - hjelper vårt fundament å bekjempe de globale konsekvensene av havplastforurensning som påvirker flora, fauna og menneskers helse.

Utdanningsprogrammer og samfunnsdeltakelse er viktig for å fremme en mer bevisst og bærekraftig forbrukeradferd til de yngre generasjonene. Sammen har vi makten til å bekjempe dette globale problemet og gjøre en forskjell.