GLOBAL SEABINS

Porto Montenegro,
Montenegro

Nästa fallstudie
porto montenegro pilotpartner

Porto Montenegro är en fullservice marina som ligger i Kotorbukten och erbjuder kajplatser, lyxbostäder, ombyggnad och reparation av båtar, kapten och besättningsanläggningar.

Hamnen har en lång historia av miljöinitiativ och framtänkande som har satt den i framkant av den mycket exklusiva och konkurrenskraftiga nautiska industrin.

Porto Montenegro inser att ansvarsfull turism handlar lika mycket om att ge till lokalsamhället som det handlar om att skydda den naturliga miljön.

'Som en progressiv världsledande Superyacht Marina är Porto Montenegro glada över att samarbeta med Seabin Project som pilotpartner. Att upprätthålla en ren och skräpfri marin miljö har alltid varit ett viktigt fokus för Porto Montenegro. Genom att samarbeta med Seabin Project kan vi inte bara förbättra våra vattenburna avfallsuppsamlingsmetoder utan också bli en del av ett större miljöinitiativ genom att utbilda nästa generation i vikten av miljömedvetenhet och återvinning / uppcykling av befintligt avfall. Vi är glada att få den här möjligheten, säger Tony Browne, Marina Director.

Porto Montenegro har implementerat det globala pilotpartnerprogrammet med Knightsbridge International School där eleverna har möjlighet att se vad som samlas in av Seabin och använda denna information i samband med lektionerna för att lära sig mer om plastföroreningar och effekterna på miljön. Porto Montenegro agerar också som ambassadörer i pilotprogrammet och hoppas att fler småbåtshamnar och hamnar kommer att följa denna ledning och delta i data- och forskningsprogrammen.