Media Resurser

media Resources

Frågan om marin kull är en fråga som måste hanteras i kommande generationer och därför måste vi tillhandahålla kunskap, verktyg och kapacitet till framtidens beslutsfattare, våra barn.

Seabin-projektet handlar om att implementera en "hel lösning" -metod för frågan om havsföroreningar, med hjälp av utbildning, vetenskap, teknik och samhällsaktivering. Medan Seabin V5 ger kapacitet att samla upp till ett ton skräp per sopa per år, är vårt yttersta mål att leva i en värld där vi inte har något behov av Seabins.

Pressmeddelande

Seabin v5 är en revolution inom havsrengöringstekniken och hjälper till att skapa renare hav med hälsosammare marint liv.

För att lära dig mer om våra utbildningsprogram, vetenskapen och tekniken bakom Seabin Project eller våra forsknings-, innovations- och kunskapsprogram håller dig uppdaterad med våra pressmeddelanden.